eneco restwarmte

Eneco restwarmte

Eneco is in de regio Rotterdam een grootschalig warmteproject aan het afronden waardoor rest- warmte van de afval- en energiecentrale in Rozenburg gebruikt kan worden voor de verwarming van woningen in Rotterdam en Schiedam. Slimme netwerken zijn van cruciaal belang om duurzaam met energie om te gaan. Sinds klimaatbeheersing in woningen een significant aandeel in ons energie- gebruik vormt, zijn dergelijke initiatieven erg zinvol om op lange termijn de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het project van Eneco is goed voor een besparing van 95kiloton CO2 op jaarbasis.

bron: Eneco

> ontdek meer